Konu başlığı indeksini tarayın


 
Planlanan Konferans Başlık
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 2006 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Karşılaştırılması Özet
YUSUF TAŞKIN
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 2015 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Edebiyat Eğitimine Getirdiği Yenilikler Özet
Eyyup Coşkun
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 21. Yüzyıl Becerilerini Karşılayabilme Yönünden Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki (2015) Okuma Öğrenme Alanı Kazanımlarının İncelenmesi Özet
İsmail Yavuz Öztürk, Kemalettin Deniz
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 6. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTABININ SÖZ VARLIĞI GÖRÜNÜMÜ VE DERLEM VERİSİNE DAYALI ETKİNLİK ÖNERİLERİ Özet
Özlem KURTOĞLU ZORLU
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 7. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Özet
Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREM, Oğuzhan SEVİM
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARI VE OKUMAYA ADANMIŞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Özet
gülşah mete
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 8. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metinlerinde Paragraf Düzeyindeki Sorunlar Özet
Mustafa Onur Kan
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI METİNLERİNDE DİL VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÖZ VARLIĞI Özet
Ömer Rafi ÇİÇEK, Mustafa SARI
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı A New Model In Teaching Turkish As a Second Language Özet
Yusuf Şahin
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAZMA EĞİLİMLERİ Özet
HATİCE ALTUNKAYA, İLHAN ERDEM
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Almanya’da Orta Dereceli Okullarda Türkçe Dersleri Geçmişi, Yapısı, Öğrenci Profili ve Alan Dersleriyle Etkileşimi Özet
Isil Ulucam-Wegmann
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı ANADİLİ TÜRKÇE OLAN KONUŞUCULAR İÇİN KONUŞMA BECERİSİ GÖZLEM FORMU ÖNERİSİ Özet
Başak Ümit BOZKURT, Elif Arıca-Akkök
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Anasınıfında Masal Özneleri Dayanaklı Simgesel Oyunlarla Kurgulanan Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Etkililiği Özet
Ahmet Çebi, Esra Ay Karaçuha
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Anlam Bilimi Dersinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Anlam Bilgilerine Etkisi Özet
BEKİR GÖKÇE
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Anlama – Anlatma Kavramları ve Türkçe Öğretimi Özet
Muhsine BÖREKÇİ
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı ANLAMLI KARİKATÜRLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL BAKIŞ AÇISIYLA YORUMLANMASI Özet
MELTEM MERVE KONU
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bekir Sıttık KILIÇ Özet
Bekir Sıttık KILIÇ
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı BİLİŞSEL SÜREÇ BECERİSİ OLARAK GÖZLEM VE TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA GÖZLEM BECERİSİNİN YERİ Özet
Müzeyyen ALTUNBAY
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Binbaşı Raşid’in “Külliyât-ı Kavâid-i Lisân-ı Osmâni ” Adlı Eserinin Dilbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi Özet
Ali KARATAŞ
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bir Kavram Sorgulaması: Yaratıcı Yazma Kavramının Değerlendirilmesi Özet
Eyyup Coşkun
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bulgaristan’daki Türk Öğrenci Velilerinin Türkçenin Eğitim-Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Özet
Mehmet Emre ÇELİK
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Canan Tan’ın Aliş ile Maviş’inden İletiler Özet
Yasemin Alper
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Özet
dilek Ünveren
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Çocuk Edebiyatının Karakter Eğitimine Etkisi Üzerine Türkçe Öğretmeni Adaylarının Düşünceleri Özet
Oğuzhan YILMAZ, Yasin Mahmut YAKAR
 
9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Çocuk Kitaplarındaki İllüstrasyonların Okunabilirlik Düzeylerine Etkisi Özet
Ayça DEMİRTAŞ, Elif Canan KILIÇ, Mesut YILDIRIM, Bülent Özkan
 
Toplam 172 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 > >>