Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Dilek Yıldırım, Gamze Kaplan, Nuran Başoğlu
Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretimi Kitaplarının Oryantalizm Açısından İncelenmesi
Efecan KARAGÖL, Erhan YEŞİLYURT
Öznel Etnikdilsel Canlılık Kuramı Bağlamında Üsküp’te Yaşayan Türk Tarihsel Azınlığının Türkçe ve Makedoncaya İlişkin Algıları
Kadir Yalınkılıç
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMAYA YÖNELİK KAYGILARI
serdar akbulut, Derya YAYLI
KLASİKLERİN ÇOCUKLARA GÖRE YENİDEN OKUNMASI
Duygu AK BAŞOĞUL, Neslihan YÜCELŞEN, Melda Karagöz
HAZIRLIKLI KONUŞMA ETKİNLİKLERİNİN METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME KAZANIMLARININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE KULLANILMASI: BİR ETKİNLİK ÖNERİSİ
Görkem Yaşar
Öğretmen Adaylarının Matbu ve Taşınabilir (Mobil) Cihazdan Okuma Eğilimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Nurettin Yıldız
Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki Zamirler Üzerine Bir İnceleme
Yıldız YENEN AVCI
Çocuk Edebiyatının Karakter Eğitimine Etkisi Üzerine Türkçe Öğretmeni Adaylarının Düşünceleri
Oğuzhan YILMAZ, Yasin Mahmut YAKAR
Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki Yabancı Öğrencilerin Yazma Sorunları: Gaziantep Örneği
rahime irem yavuz, tuba kaplan
Çocuk Kitaplarındaki İllüstrasyonların Okunabilirlik Düzeylerine Etkisi
Ayça DEMİRTAŞ, Elif Canan KILIÇ, Mesut YILDIRIM, Bülent Özkan
Ortaokul Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Hataları Üzerine Bir Değerlendirme
Şeyda Özcan, Hâle Yönez
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminin Yurt Dışı Ölçeğinde Mevcut Durumu ve Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Ümit Yıldız
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARARLANDIKLARI E-ÖĞRENME PLATFORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
NUR BANU YARDIMCI, BEDRİYE BARAN YİR, YAĞMUR ARIKAN, FİLİZ METE
İLKOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ HECE ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
Demet Gülçiçek Esen, Hatice YURTSEVEN YILMAZ
Öğretmen Adaylarının Matbu ve Taşınabilir (Mobil) Cihazdan Okuma Eğilimine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Nurettin Yıldız
Uluslararası PIRLS Uygulamaları Ölçütlerine Göre Türk Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi
Kutlay YAGMUR