Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

Türkçe Öğretiminde Sürece Dayalı Okuma Becerisinde Bakış Açısını Geliştirme Yollarına Örnek Bir Çalışma: “Kitap Güncesi”
SİBEL TERZİOĞLU
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZIMINDA YAPTIKLARI YANLIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Hakkı ALTIN, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ METİNLERİNDE AKRAN GERİBİLDİRİMİ OLUŞTURABİLME DÜZEYLERİ
ESRA NUR TİRYAKİ
KONUŞMA BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI
Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL, Deniz ÖZER
Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Cümle Ögesi Olarak “Özne”yi Bilişsel Alan Basamaklarından Analiz Düzeyinde Kavrama Durumları Üzerine Bir Çalışma
Yusuf Tepeli
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğrencilerin Ortaçları Kullanma Durumları Üzerine Bir Çalışma
Yusuf Tepeli
Türkçe Öğretmenlerinin Medya ve Dijital Okuryazarlık Motivasyonları
Sait Tüzel, Renee Hobbs
Öğrencilerin Deneme Türünde Giriş Bölümü Yazma Tekniklerini Kullanmasına Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma
Mehmet Tok, Gülden Ezgi ŞENER
Yazma becerisinin Geliştirilmesinde Üstbilişsel Stratejinin Etkisi
Hatice TURHAN, Erkan ÇER
2006 ve 2015 Türkçe Öğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Karşılaştırılması
YUSUF TAŞKIN
Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Metinleri ile Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Yoğunluğu Açısından Karşılaştırılması
Mehmet TEMİZKAN, Arzu ATASOY
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma Öz Yeterliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Gürkan Tabak
Türkçe Öğretiminde Miyase Sertbarut’un Hikâyelerinin Değerler Öğretimi Açısından İncelenmesi
leyla taştemir