Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİ İLE YAZMA BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN VE BU İKİ DEĞİŞKEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Yusuf SÖYLEMEZ, Oğuzhan SEVİM, Halil Ahmet KIRKKILIÇ
TÜRKÇE BİLİNCİ OLUŞTURMADA FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN ÇOCUK ŞİİRLERİNİN ÖNEMİ
Müge Sucu Polat
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE DİNLEME MATERYALLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME (YENİ HİTİT VE YEDİ İKLİM ÖRNEĞİ)
Namık Kemal Şahbaz, ALP POLAT
A New Model In Teaching Turkish As a Second Language
Yusuf Şahin
Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Türkçe Yazılan Bilimsel Metinlerin Giriş ve Sonuç Bölümleri Üzerine Gözlemler
Ekin Şen
Cornell Not Alma Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeylerine Etkisi
Mehmet Kurudayıoğlu, Taşkın Soysal
Öğrencilerin Deneme Türünde Giriş Bölümü Yazma Tekniklerini Kullanmasına Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma
Mehmet Tok, Gülden Ezgi ŞENER
Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalıkları ile Konu, Ana Fikir Bulma ve Özetleme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ferhat SAĞLAM, Murat SARIBAŞ, Burak DELİCAN
Yabancılara Türkçe Öğretimi için Kelime Bilgisi Ölçeği Uyarlaması
ayşe ateş, nesrin sis
Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi
bekir direkci, Mazhar bal, bilal şimşek
Web 2.0 Araçlarıyla Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
mazhar bal, bekir direkci, bilal şimşek
SURİYELİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN DİL BECERİLERİ ÜZERİNE
Mustafa SARI
Yabancılara Türkçe Öğretimi Setlerinde Yer Alan Dinleme Becerisi Etkinliklerinin Avrupa Dil Portfolyosu Açısından Değerlendirilmesi
Talha Göktentürk, Eyüp Sallabaş
7. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREM, Oğuzhan SEVİM
Ortaokul 7.Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dil Bilgisini Öğrenmeye Yönelik Metaforik Algıları
ORHAN SABANCI
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI METİNLERİNDE DİL VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÖZ VARLIĞI
Ömer Rafi ÇİÇEK, Mustafa SARI