Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

6. SINIF TÜRKÇE DERS VE ÇALIŞMA KİTABININ SÖZ VARLIĞI GÖRÜNÜMÜ VE DERLEM VERİSİNE DAYALI ETKİNLİK ÖNERİLERİ
Özlem KURTOĞLU ZORLU
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Dilek Yıldırım, Gamze Kaplan, Nuran Başoğlu
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİ İLE YAZMA BECERİLERİ DÜZEYLERİNİN VE BU İKİ DEĞİŞKEN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Yusuf SÖYLEMEZ, Oğuzhan SEVİM, Halil Ahmet KIRKKILIÇ
Osmanlı Dönemi İngilizlere Türkçe Öğretimi Kitaplarının Oryantalizm Açısından İncelenmesi
Efecan KARAGÖL, Erhan YEŞİLYURT
Özne'nin Terimleştirilme ve Tanımlanma Sorunu Üzerine Bir İnceleme
feray çat, tülay kuzu
Türkçe Öğretiminde Temel Dil Becerileriyle İlgili Mithat Sadullah Sander'in Çağdaş Yaklaşımları
Aziz Kılınç, Necmi Aytan
Tez Yazım Kılavuzlarının Akademik Yazma Açısından Değerlendirilmesi
Kemalettin DENİZ, Efecan Karagöl
KLASİKLERİN ÇOCUKLARA GÖRE YENİDEN OKUNMASI
Duygu AK BAŞOĞUL, Neslihan YÜCELŞEN, Melda Karagöz
Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezindeki Kur Sonu Sınavları Hazırlama Süreci
Kübra Karakaya Özyer, alaattin Özyer
Zihin Haritalarıyla Not Tutmanın Dinlediğini Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi
EZGİ KAYA
Türkçe Öğrenen Temel Seviyedeki Yabancı Öğrencilerin Yazma Sorunları: Gaziantep Örneği
rahime irem yavuz, tuba kaplan
Cornell Not Alma Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinlediklerini Anlama Düzeylerine Etkisi
Mehmet Kurudayıoğlu, Taşkın Soysal
Türkiye ile İngiltere Anadili Eğitim İzlencelerinde İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
Ahmet Çebi, Esra Ay Karaçuha
KOLAY GELSİN YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABININ GÖRSELLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dursun KÖSE, Ergün ÖZSOY
Anasınıfında Masal Özneleri Dayanaklı Simgesel Oyunlarla Kurgulanan Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Etkililiği
Ahmet Çebi, Esra Ay Karaçuha
Türkçe Öğretmenlerinin Gözünden Türkçe Dersleri
Özlem Kanat Soysal
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Makalelerinde (2005-2015) Eğilimler
Sadettin Keklik, Tuğba Nur Beyret
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE PERFORMANSA DAYALI DURUM BELİRLEME ARAÇLARINA GÖRE HAZIRLANAN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KİTAPLARININ DOKÜMAN ANALİZİYLE İNCELENMESİ
İhsan Kalenderoğlu
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Esra KARAKUŞ TAYŞİ, Esra KARAKUŞ TAYŞİ, Banu ÖZDEMİR, Banu ÖZDEMİR
Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinleme Becerisine Etkisi
Ali Fuat ARICI, Durmuş Barış KIR
VE ORTA ÖĞRETİMDE KULLANILAN SÖZLÜKLERİN ÖĞRENME ARAÇLARI OLARAK İŞLEVİ
Adnan Karadüz
Çocuk Kitaplarındaki İllüstrasyonların Okunabilirlik Düzeylerine Etkisi
Ayça DEMİRTAŞ, Elif Canan KILIÇ, Mesut YILDIRIM, Bülent Özkan
Bekir Sıttık KILIÇ
Bekir Sıttık KILIÇ
TÜRKÇE DERSİNDE ÇOCUK DERGİLERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ: MAKEDONYA ÖRNEĞİ
Nuray Kayadibi
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Şiir Metinlerindeki Söz Sanatlarının İncelenmesi
Sedat KARAGÜL
KONUŞMA BECERİSİNİN 2015 TÜRKÇE PROGRAMINDA DEĞİŞEN YÖNÜ: SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİSİ
ESMA DUMANLI KADIZADE, ELİF CANAN KILIÇ
Binbaşı Raşid’in “Külliyât-ı Kavâid-i Lisân-ı Osmâni ” Adlı Eserinin Dilbilgisi Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi
Ali KARATAŞ
Türkçe Derslerinde Anlama Stratejileri Kullanımının Öğrencilerin Dinlediğini Anlama Düzeylerine Etkisi
Ayşegül Kaplan, Sadet Maltepe
Tutarlılık Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerisi
Hatice KARAKUŞ KAYA, Merve MÜLDÜR
8. Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metinlerinde Paragraf Düzeyindeki Sorunlar
Mustafa Onur Kan
Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Öykü ve Roman Türündeki Metinlerdeki Kahramanlar Üzerine Bir İnceleme
Aslıhan Küçükavşar
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTAPLARINDAKİ YAZMA ETKİNLİKLERİNE AYRILAN BÖLÜMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ÖMER KEMİKSİZ
ŞİMŞEK HIRSIZI SERİSİNDE YER ALAN MİTOLOJİK KAHRAMANLARIN VE YERLERİN ÇOCUĞA GÖRELİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
YASEMİN GÜL GEDİKOĞLU ÖZİLHAN, ŞULE KARADAYI
FİLMLERLE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
ADEM İŞCAN, Beytullah KARAGÖZ
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE “ZARF TAMLAYICISI” KAVRAMI ve ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ESRA EKİNCİ ÇELİKPAZU, Tuğba KARAKAYALI
Metin Türlerinin Öğrencilerin Derse Olan İlgileri Üzerindeki Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
bilal ferhat karadağ
ANLAMLI KARİKATÜRLERİN GÖSTERGEBİLİMSEL BAKIŞ AÇISIYLA YORUMLANMASI
MELTEM MERVE KONU