Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

ORTA OKULDAKİ ÖĞRENCİLERİN KİTAP TERCİHLERİ VE BU KİTAPLARIN OKUNABİLİRLİK DÜZEYLERİ
tazegül demir atalay
Tez Yazım Kılavuzlarının Akademik Yazma Açısından Değerlendirilmesi
Kemalettin DENİZ, Efecan Karagöl
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Konuşma Becerisinin Yaklaşımlar Açısından Değerlendirilmesi (6, 7, ve 8. Sınıflar)
Kadir Duru
Mesleki Türkçe Öğretiminde Türk Yapımı Film ve Dizilerin Kullanımı
Nurullah ALKOL, Kemalettin DENİZ
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dilbilgisi Öğrenim Stratejileri
Murat Demirekin
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Okuma Becerisi Yönlendirme ve Yaklaşımları (İlkokul)
Musa ÇİFCİ, Süleyman ÜNLÜ, Kadir DURU
Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Kaygıları (Diyarbakır İli Örneği)
Ercan DENİZ, Altan CAN
Dinlemeyi Etkileyen Faktörler ve Dikkatin Dinleme Becerisi Üzerine Etkisi
Bahar Doğan, İlhan Erdem
Öğretmen Adaylarının Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalıkları ile Konu, Ana Fikir Bulma ve Özetleme Becerileri Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ferhat SAĞLAM, Murat SARIBAŞ, Burak DELİCAN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Ders Kitaplarındaki Etkinliklere İlişkin Görüşleri
HASAN GÜNER BERKANT, MURAT DEĞİRMENCİ
Çocuk Kitaplarındaki İllüstrasyonların Okunabilirlik Düzeylerine Etkisi
Ayça DEMİRTAŞ, Elif Canan KILIÇ, Mesut YILDIRIM, Bülent Özkan
Türkçe Öğretmenlerinin Kullandıkları Yazma Konuları
Yusuf Doğan
Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi
bekir direkci, Mazhar bal, bilal şimşek
Web 2.0 Araçlarıyla Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
mazhar bal, bekir direkci, bilal şimşek
21. Yüzyıl Becerilerini Karşılayabilme Yönünden Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki (2015) Okuma Öğrenme Alanı Kazanımlarının İncelenmesi
İsmail Yavuz Öztürk, Kemalettin Deniz
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI (KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
berna ürün karahan, Tazegül DEMİR ATALAY
SÖZLÜ ANLATIM DERSİNDE UYGULANAN KONUŞMA ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ
Gökçe Demiryürek
Türkçe Ders Kitaplarindaki Yazinsal Metinlerin Okuma Anlama Etkinliklerinin Eleştirel Okuma Ölçütlerini Karşilama Yeterliliği (8. Sinif Örneği)
Selahattin Dilidüzgün
Eleştirel Düşünme Odaklı Okuma Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Becerisine Etkisi
Şükran Dilidüzgün