Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

TÜRKİYE VE ABD MICHIGAN EYALETİ TÜRKÇE EĞİTİM PROGRAMLARI
Belgin Bal İncebacak
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme: Soru Tipleri
Fatma Bölükbaş
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Özel Eğitim Dersine Yönelik Tutumları Üzerine Nitel Bir Araştırma
Dilek Yıldırım, Gamze Kaplan, Nuran Başoğlu
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE AKADEMİK TÜRKÇE SORUNU
emrah boylu
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen İranlılar İçin Dil Bilgisi Konularının Sıralanmasına Yönelik Bir Öneri
Umut Başar
Anlama – Anlatma Kavramları ve Türkçe Öğretimi
Muhsine BÖREKÇİ
ANADİLİ TÜRKÇE OLAN KONUŞUCULAR İÇİN KONUŞMA BECERİSİ GÖZLEM FORMU ÖNERİSİ
Başak Ümit BOZKURT, Elif Arıca-Akkök
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Makalelerinde (2005-2015) Eğilimler
Sadettin Keklik, Tuğba Nur Beyret
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Ders Kitaplarındaki Etkinliklere İlişkin Görüşleri
HASAN GÜNER BERKANT, MURAT DEĞİRMENCİ
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Bilgisi Kavramına İlişkin Algıları
Ahmet BAŞKAN, Ahmet BAŞKAN, Mehmet Akif ÇEÇEN
Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretimi Sürecinin Etkinlik Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi
bekir direkci, Mazhar bal, bilal şimşek
Web 2.0 Araçlarıyla Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
mazhar bal, bekir direkci, bilal şimşek
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde şikayet ve özür edimine ilişkin görünümler
Nihat Bayat
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGISI ÜZERİNE BİR İNCELEME
Hasan Bağcı
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Türkçe Öğretim Setlerindeki Metinlerin Sözcük - Tümce Uzunlukları Ve Okunabilirlik Düzeyleri
İSMAİL EMRE İPEKCİ, HASAN BAĞCI