Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAZMA EĞİLİMLERİ
HATİCE ALTUNKAYA, İLHAN ERDEM
SABAHATTİN ALİ’NİN HAYATI VE ESERLERİNİ İNCELEMEDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Eda Çağdaş, Murtaza Aykaç
İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE TİYATRONUN ROLÜ
Gıyasettin Aytaş
Türkçe Öğretiminde Temel Dil Becerileriyle İlgili Mithat Sadullah Sander'in Çağdaş Yaklaşımları
Aziz Kılınç, Necmi Aytan
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİN HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
erhan akın
TÜRKÇEDE GÖRÜNÜŞ BELİRTEÇLİKLERİNİN ÖĞRETİMİ: GÖRÜNÜŞ VE DERLEM ÇALIŞMASI
gülsüm atasoy
Yaratıcı Yazma Yöntemiyle Oluşturulan Hikâyelerde Değer Eğitimi Temaları: Atasözleri Örneği
Necmi Aytan
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ AKRAN DEĞERLENDİRME YOLUYLA İNCELENMESİ
Nevin Akkaya, Esra Uslu Yardımcı
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENENLERİN YAZMAYA YÖNELİK KAYGILARI
serdar akbulut, Derya YAYLI
Mesleki Türkçe Öğretiminde Türk Yapımı Film ve Dizilerin Kullanımı
Nurullah ALKOL, Kemalettin DENİZ
Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinden Nâbî’nin “Kalmamış” Redifli Gazelini Tema Eksenli Video Klip Vasıtasıyla Öğretme Denemesi
Kadir Alper
Canan Tan’ın Aliş ile Maviş’inden İletiler
Yasemin Alper
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN SESLENDİRME DESTEKLİ TÜRKÇE HİKÂYE AMBARI
Mustafa Ali AKÇA, Süleyman ÜNLÜ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİLEKÇE YAZIMINDA YAPTIKLARI YANLIŞLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
Hakkı ALTIN, Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNDE KULLANILAN FİİLLERİN REVİZE EDİLMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE SINIFLANDIRMA DENEMESİ
Gözde AVŞAR
KLASİKLERİN ÇOCUKLARA GÖRE YENİDEN OKUNMASI
Duygu AK BAŞOĞUL, Neslihan YÜCELŞEN, Melda Karagöz
PAKİSTANLI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENİMİNDE YAŞADIKLARI DİLBİLGİSİ PROBLEMLERİ
Mustafa Sarper Alap
Yazma Becerisiyle İlgili Lisansüstü Çalışmaların Yöntem Bölümleri Üzerine Bir Değerlendirme
Arzu ATASOY
ANADİLİ TÜRKÇE OLAN KONUŞUCULAR İÇİN KONUŞMA BECERİSİ GÖZLEM FORMU ÖNERİSİ
Başak Ümit BOZKURT, Elif Arıca-Akkök
Dil ve Kültür İlişkisi Bağlamında Gürcülere Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortak Dil Unsurlarından Yararlanma
Ersin Akbulut
Yabancılara Türkçe Öğretimi için Kelime Bilgisi Ölçeği Uyarlaması
ayşe ateş, nesrin sis
Dinlemeye Hazırlık Çalışmalarının Dinleme Becerisine Etkisi
Ali Fuat ARICI, Durmuş Barış KIR
Temel Düzeydeki Yabancılara Türkçe Öğretim Setlerindeki Metinlerin Kelime-Cümle Uzunlukları Ve Okunabilirlik Düzeyleri
Kemal Zeki Zorbaz, Süheyl Akgöl
Konuşma Becerisinin Eğitimi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi
Mehmet Alver
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YARARLANDIKLARI E-ÖĞRENME PLATFORMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
NUR BANU YARDIMCI, BEDRİYE BARAN YİR, YAĞMUR ARIKAN, FİLİZ METE
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMAYA İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR YOLUYLA BELİRLENMESİ (DENİZLİ MERKEZEFENDİ İLÇESİ ÖRNEĞİ)
HATİCE ALTUN
Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Metinleri ile Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarının Kelime Yoğunluğu Açısından Karşılaştırılması
Mehmet TEMİZKAN, Arzu ATASOY
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatına İlişkin Farkındalıkları
Canan Aslan
BİLİŞSEL SÜREÇ BECERİSİ OLARAK GÖZLEM VE TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA GÖZLEM BECERİSİNİN YERİ
Müzeyyen ALTUNBAY
Yapılandırmacı Yaklaşımda Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Seçkin AYDIN, İbrahim Seçkin Aydın
KKTC’de Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Eğitimi Üzerinden İncelenmesi
Seçkin AYDIN
Türkçe Öğretmeni Adaylarının “Halk Şairi” Algısı
Erol AKSOY
Çok Satılan Çocuk ve Gençlik Kitaplarında Toplumsal Sorunlar
Canan Aslan
Okul öncesi çocuk kitaplarında imgesel anlamlı dil öğelerinin sunumu
Elif Arıca Akkök
Okul öncesi çocuk kitaplarında imgesel anlamlı dil öğelerinin sunumu
Elif Arıca Akkök