Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

Türkçe Öğretmenlerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Değerlendirme: Gazi Üniversitesi Örneklemi
başak uysal
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ AKRAN DEĞERLENDİRME YOLUYLA İNCELENMESİ
Esra Uslu Yardımcı
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ AKRAN DEĞERLENDİRME YOLUYLA İNCELENMESİ
Nevin Akkaya, Esra Uslu Yardımcı
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Okuma Becerisi Yönlendirme ve Yaklaşımları (İlkokul)
Musa ÇİFCİ, Süleyman ÜNLÜ, Kadir DURU
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ İÇİN SESLENDİRME DESTEKLİ TÜRKÇE HİKÂYE AMBARI
Mustafa Ali AKÇA, Süleyman ÜNLÜ
Almanya’da Orta Dereceli Okullarda Türkçe Dersleri Geçmişi, Yapısı, Öğrenci Profili ve Alan Dersleriyle Etkileşimi
Isil Ulucam-Wegmann
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
dilek Ünveren
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA VE YAZMA ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI (KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
berna ürün karahan, Tazegül DEMİR ATALAY
GENÇLİK EDEBİYATINDA YAYGINLAŞAN TEKNOLOJİK BİR TÜR: WHATTPAD
Aliye Uslu Üstten
Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinde Büyük-Küçük Harf Kullanmanın Okuma Hızı ve Kavrama Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi
Hakan Ülper