Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

Yabancılara Türkçe Öğretim Merkezindeki Kur Sonu Sınavları Hazırlama Süreci
Kübra Karakaya Özyer, alaattin Özyer
KONUŞMA BECERİSİ İLE İLGİLİ KAYNAKÇA ÇALIŞMASI
Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL, Deniz ÖZER
KOLAY GELSİN YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABININ GÖRSELLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dursun KÖSE, Ergün ÖZSOY
Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Platformu (KKDP)
BÜLENT ÖZKAN
TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Esra KARAKUŞ TAYŞİ, Esra KARAKUŞ TAYŞİ, Banu ÖZDEMİR, Banu ÖZDEMİR
Çocuk Kitaplarındaki İllüstrasyonların Okunabilirlik Düzeylerine Etkisi
Ayça DEMİRTAŞ, Elif Canan KILIÇ, Mesut YILDIRIM, Bülent Özkan
Ortaokul Öğrencilerinin Yazım ve Noktalama Hataları Üzerine Bir Değerlendirme
Şeyda Özcan, Hâle Yönez
KONUŞMA SÜRECİNDE SÖZEL GERİBİLDİRİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ TERCİHLERİ
mustafa özdeş, Zeynel Abidin Elçi
21. Yüzyıl Becerilerini Karşılayabilme Yönünden Türkçe Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı’ndaki (2015) Okuma Öğrenme Alanı Kazanımlarının İncelenmesi
İsmail Yavuz Öztürk, Kemalettin Deniz
Türkçe için Kendi Kendine Derlem Platformu Oluşturma Platformu (KKDP)
BÜLENT ÖZKAN
7. Sınıf Öğrencilerinin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Nur Hümeyra ÖZDEMİR EREM, Oğuzhan SEVİM
Türkçe Bilimsel Metinlerde Ödünç Sözcük Kullanım Sıklığı
Fatoş Eren Özdemir, Ahmet Bilal Özdemir
Ortaokul Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Alan Dinleme Metinlerinin Sözlü Kültür Ögeleri Açısından İncelenmesi
Ahmet Zeki Güven, Uğur Özbilen
Zeynep Cemali'nin Romanlarındaki Atasözü ve Deyimlerin İncelenmesi
Sevgen Özbaşı