Sunumlar ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
İzleme:
 

Genel Bildiriler

SABAHATTİN ALİ’NİN HAYATI VE ESERLERİNİ İNCELEMEDE YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
Eda Çağdaş, Murtaza Aykaç
Özne'nin Terimleştirilme ve Tanımlanma Sorunu Üzerine Bir İnceleme
feray çat, tülay kuzu
TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ZAMAN ODAKLI BELİRTEÇLERİN İLİŞKİLENDİRİLDİKLERİ EYLEMLER
Tuğba Çelik
Türkçe Öğretmen Adaylarının “Türkçe Derslerinde Kullanılan Materyaller” ile İlgili Metaforik Algıları
HATİCE COŞKUN
Dijital Öyküleme Tekniğinin Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Medya Okuryazarlığı Düzeylerine Etkisi
Halil Erdem Çocuk
Cumhuriyet Dönemi Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Okuma Becerisi Yönlendirme ve Yaklaşımları (İlkokul)
Musa ÇİFCİ, Süleyman ÜNLÜ, Kadir DURU
Bulgaristan’daki Türk Öğrenci Velilerinin Türkçenin Eğitim-Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Mehmet Emre ÇELİK
TÜRKÇE KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE YAPISININ GRAF TEORİ İLE GÖSTERİLMESİ
İpek CEYLAN
Göstergebilimsel Metin Çözümleme Yönteminin Ortaokul Derslerinde Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi
zeynep cin şeker
Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Kaygıları (Diyarbakır İli Örneği)
Ercan DENİZ, Altan CAN
Yazma becerisinin Geliştirilmesinde Üstbilişsel Stratejinin Etkisi
Erkan ÇER
2015 Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programının Edebiyat Eğitimine Getirdiği Yenilikler
Eyyup Coşkun
Türkiye ile İngiltere Anadili Eğitim İzlencelerinde İlk Okuma ve Yazma Öğretimi
Ahmet Çebi, Esra Ay Karaçuha
Anasınıfında Masal Özneleri Dayanaklı Simgesel Oyunlarla Kurgulanan Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmalarının Etkililiği
Ahmet Çebi, Esra Ay Karaçuha
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Bilgisi Kavramına İlişkin Algıları
Ahmet BAŞKAN, Ahmet BAŞKAN, Mehmet Akif ÇEÇEN
Yazma becerisinin Geliştirilmesinde Üstbilişsel Stratejinin Etkisi
Hatice TURHAN, Erkan ÇER
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Eğitsel İlkeler Bakımından İncelenmesi
Erkan ÇER
Bir Kavram Sorgulaması: Yaratıcı Yazma Kavramının Değerlendirilmesi
Eyyup Coşkun
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğretimine İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)
Mehmet Canbulat
Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin yazılı ve sözlü anlatımda metin dönüştürme becerilerinin incelenmesi
Mehmet Canbulat
Özetlemeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması
Gökhan ÇETİNKAYA, Betül POLAT DEMİR
Türkçe Derslerinde Söylem Belirleyicisi olarak yani’nin İşlevleri
Hamide Çakır
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİSİNE İLİŞKİN ALGILARI
MERVE MÜLDÜR, Arzu ÇEVİK
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI METİNLERİNDE DİL VE CİNSİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ: SÖZ VARLIĞI
Ömer Rafi ÇİÇEK, Mustafa SARI
Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencilerinin Gençlik Diline İlişkin Görüşleri
Mehmet Canbulat
Sınıf ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sesli Okuma Becerilerinin Bürünsel Bakımdan Değerlendirilmesi
Safa ÇELEBİ
Türkçe derslerinde sözce alışverişi örüntüleri
Özge CENGİZ