KATILIM ÜCRETİ VE BİLDİRİ ÖZETLERİNİN BASIMI

Bildirilerin Kurultay programında yer alması ve özetin basılması için katılım ücretinin en geç 26.08.2016 tarihine dek Kurultay sayfasında belirtilen hesaba yatırılması ve dekont örneğinin hakanulper@gmail.com elmek adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yine basım için düzenlenen bildiri özetlerinin (Times New Roman, 11 punto ve bir sayfa olmalı; kuramsal çerçeveyi, problem durumunu, araştırmanın amacını, yöntemini, bulgularını ve sonucunu içermeli) en geç 26.08.2016 tarihine dekhakanulper@gmail.com elmek adresine gönderilmesi gerekmektedir.  Anlayışınız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.