BİLİM KURULUMUZ ULUSLARARASI BİLİMSEL KURULTAY OLMA NİTELİĞİNİ TAŞIMAKTADIR

Akademik teşvikten yararlanabilmek için bilim kurulunda 5 yabancı akdemisyenin yer alması gerektiği belirtilmektedir. Ancak burada belirtilen yabancı kavramının açılımı net değildir. Kastedilen uyruğunun yabancı olması mı yoksa yabancı ülkedeki bir üniversitede çalışması mı? Böyle bir durumda uyruğu yabancı ama Türkiyedeki bir üniversitede çalışan ya da bir yabancı ile evli olup soyadı değişmiş olan ya da adı Türkçe bir ad olup vatandaşlığını yabancı bir ülkeden almış olan akademisyenleri konumu ne olacaktır. Bu durum net olmadığı için UTEOK 2016 bilim kurulunda yurtdışındaki üniversitelerde görev yapmakta olan beş yabancı akademisyen ve yine birçok yabancı üniversitede görev yapmakta olan Türk akademisyen yer alması gerektiği düşünülmüştür. Dolayısyla bilim kurulumuz bu son haliyle uluslararası bilimsel bir kurultay özelliği taşımaktadır.