Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for 9. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

GÖNDERİLECEK ÖZET METİN İÇİN YAZIM YÖNERGESİ
1. Gönderilecek özet metinler ilgili formlara göre hazırlanmalıdır.

2. Gönderilecek özet metinlerin kaynakça dışında 500 sözcüğü geçmemesine özen gösterilmelidir.

3.Tamamlanmamış çalışmaların özetleri için bulgular ve sonuç kısımları boş bırakılabilir. Ancak basılacak özet metinler gönderilirken bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

BASILACAK ÖZET METİN İÇİN YAZIM YÖNERGESİ

1. Özet metni Times New Roman karakteriyle 10 punto kullanılarak, tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.

2. Özet metni kaynaklar da dahil olmak üzere 1 sayfa olarak düzenlenmelidir.

3. Sayfa kenar boşlukları soldan ve sağdan 5 cm, aşağıdan ve yukarıdan ise 6 cm olmalıdır.

4. Paragraf araları sonra 4 nk olarak düzenlenmelidir.

5. Büyük harfler yalnızca gerekli olduğunda kullanılmalıdır. Yatık (italik) harfler ise yalnızca yabancı sözcükleri ve/veya önemli sözcükleri belirginleştirmek için kullanılabilir. Yatık harfler, ayrıca kaynakça bölümünde yayın adları için kullanılmalıdır.

6. Kalın harfler yalnızca başlıkta kullanılacaktır. Ayrıca, özet metninde hiçbir koşulda altı çizili harfler kullanılmamalıdır.

7. Metin içindeki göndermelerde yalnızca yazarın soyadı (küçük harflerle), kaynağın yayımlanma yılı ve eğer gerekliyse gönderim yapılan sayfa numaraları belirtilmelidir. Örnek: (Dilidüzgün, 2010: 28).

8. Kaynaklar özet metninin sonunda, soyadına göre alfabetik olarak dizilmiş biçimde ve aşağıdaki ölçütlere uyularak verilmelidir:

Kitaplar:

Aksan, D. (2003). Her Yönüyle Dil: Anaçizgileriyle Dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kitap Bölümleri:

Massaro, D. W. (1984). Building and Testing Models of Reading Processes. Pearson D. R., Barr, M. L. Kamil ve P. B. Mosenthal (Haz.), Handbook of Reading Research (479-585). NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Dergilerdeki Makaleler:

Kavcar, C. (2008). Türkçe Egitimi ve Sorunlar. Dil Dergisi 65, 5-18.

İki ya da Daha Çok Yazarlı Kaynaklar:

Keçik, İ. ve Uzun, L. (2002). Sözlü ve Yazılı Anlatım. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Web Belgeleri:

Addysg, A. (2001). Second Language Acquisition. http://www.aber.ac.uk/~mflwww/seclangaqu.html (e.t.24 Temmuz 2007).

US Census Bureau. (2002). State profile: Oklahoma - Online document. http://www.census.gov/statab/ www/states/ok.html (e.t. 20 Mart 2008).

 

Submission Preparation Checklist

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another conference for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Director).
  2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. All URL addresses in the text (e.g., http://pkp.sfu.ca) are activated and ready to click.
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Conference.
  6. If submitting to a peer-reviewed track of the conference, authors' names are removed from submission, with "Author" and year used in the bibliography and footnotes, instead of authors' name, paper title, etc.
  7. If submitting to peer review, all Microsoft Office documents (including Supplementary Files) have been saved by going to File and selecting Save As; clicking Tools (or Options in a Mac); clicking Security; selecting "Remove personal information from file properties on save"; clicking Save.
 

Copyright Notice

Authors who submit to this conference agree to the following terms:
a) Authors retain copyright over their work, while allowing the conference to place this unpublished work under a Creative Commons Attribution License, which allows others to freely access, use, and share the work, with an acknowledgement of the work's authorship and its initial presentation at this conference.
b) Authors are able to waive the terms of the CC license and enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution and subsequent publication of this work (e.g., publish a revised version in a journal, post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial presentation at this conference.
c) In addition, authors are encouraged to post and share their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) at any point before and after the conference.

Privacy Statement

 

The names and email addresses entered in this conference site will be used exclusively for the stated purposes of this conference and will not be made available for any other purpose or to any other party.