Conference Policies

Archive Access Policy

The presentations that make up the current and archived conferences on this site have been made open access and are freely available for viewing, for the benefit of authors and interested readers.

 

Kurultay Hakkında

Değerli Bilim İnsanları,

IX. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 06-08 Ekim 2016 tarihleri arasında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Her yıl düzenlenen Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultaylarında olduğu gibi, bu yıl da amacımız yüksek bilimsel nitelikten ödün vermeden Türkçeye ve Türkçenin eğitimi-öğretimine emek veren tüm meslektaşlarımızı ve paydaşlarımızı bir araya getirerek alanın gelişimine katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda Türkçenin gerek anadili gerekse yabancı dil olarak öğretimi çerçevesinde temel dil becerilerinin eğitimi-öğretimi, dilbilgisi öğretimi, öğretmen ve akademisyen yetiştirme, edebiyat öğretimi, genel dilbilim, uygulamalı dilbilim ve toplumdilbilim alanlarıyla ilişkili çalışmalarınızı ve deneyimlerimizi akademik bir ortamda paylaşmak ve tartışmak için sizleri Burdur’a davet ediyoruz.

Kurultaya ilişkin her türlü  gelişme http://uteok2016.mehmetakif.edu.tradresinden sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca soru, görüş ve önerinizi uteok2016@mehmetakif.edu.tr adresine yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Siz değerli Türkçe dostlarını Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde ağırlamak bizler için büyük bir onur olacaktır.

Katkı ve katılımlarınızla Kurultayımızda görüşmek dileğiyle.

 

Kurultay Konuları

1. Türkçe Öğretimi
a) Okuma Eğitimi
b)Yazma Eğitimi
c)Konuşma Eğitimi
d)Dinleme Eğitimi
e) Dilbilgisi Öğretimi

2. Yabancılara Türkçe Öğretimi
a) Okuma Eğitimi
b)Yazma Eğitimi
c)Konuşma Eğitimi
d)Dinleme Eğitimi
e) Dilbilgisi Öğretimi

3. Edebiyat Eğitimi

4. Dilbilim
a) Uygulamalı dilbilim
b) Genel Dilbilim
c) Toplumdilbilim

5. Türkoloji (Türkçe eğitimiyle ilgili olmak koşuluyla)

 

Katılım Koşulları

Katılım başvuruları, bildiri, poster, panel, atölye çalışması ile ya da dinleyici olarak yapılabilir.

-Kabul edilen çalışmaların kurultay programına alınabilmesi için, çalışmada adı geçen tüm katılımcıların katılım ücretini yatırması gerekmektedir.

-Kurultayda sunulacak çalışmaların dili, Türkçe ya da İngilizce olabilir.

-Her bir katılımcı en fazla 2 çalışma özeti gönderebilir. Bu özetlerden yalnızca biri kendi adına (tek yazar) olabilir. Diğeri ise ancak birinci ad olmadığı ortak bir çalışma olabilir. Söz konusu kısıtlama, her tür çalışma için geçerlidir.

-Kurultaya katılan tüm katılımcıların ücret ödemesi gerekmektedir. Ortak yazarlı bildirilerdeki katılımcılar da her bir yazar için tam ücret ödeyecektir.

-Birden fazla bildiri ile katılanların yalnız tek bildiri için tam ücret ödemeleri yeterlidir.

-Tüm özetler (Bildiri, panel, poster, atölye) yürütme kurulunun ön elemesinden geçtikten sonra seçici kurul tarafından çoklu hakem sistemi kullanılarak değerlendirilecektir. Seçici kurulu oluşturan üyelerin adları açıklanmayacak, bu kurulun değerlendirmesine sunulan özetlerde katılımcıların adları gizli tutulacaktır.

-Başvurduğu halde kurultaya gelemeyecek katılımcıların, en geç 26 Ağustos 2016 tarihine kadar katılım durumları hakkında Düzenleme Kurulu’nu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu ve sonraki kurultaylara katılım için, söz konusu uygulamaya özen gösterilmesi beklenmektedir.

 

Kurullar

Onur Kurulu
Şerif Yılmaz, Burdur Valisi
Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanı
Prof. Dr. Adem Korkmaz – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Sibel Karakelle –Eğitim Fakültesi Dekanı

Yürütme Kurulu
Prof. Dr. Leyla UZUN – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Doğan GÜNAY – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Engin YILMAZ – Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa AKSAN – Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. M. Volkan Coşkun – Muğla Üniversitesi
Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN- İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Kamil İŞERİ – Dokuz Eylül Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı
Doç. Dr. Hakan Ülper

Düzenleme Kurulu Üyeleri
Prof Dr. Salih Ceylan
Doç. Dr. Hasan Bağcı
Doç Dr. Ferit Kılıçkaya
Doç. Dr. Hülya Okuyan
Yrd. Doç. Dr. Rıza Oğraş
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç
Dr.Yasemin Gedikoğlu Özilhan

Bilim Kurulu
Açık, Önkaş Nilgün (Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Akay, Asuman (Marmara Üniversitesi)
Akıncı, Mehmet Ali (Prof. Dr.,Rouen Üniversity)
Akkaya, Nevin (Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
Aksan, Mustafa (Prof. Dr.,Mersin Üniversitesi)
Aksan, Yeşim (Prof. Dr.,Mersin Üniversitesi)
Akyol, Hayati (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)
Alıcı, Devrim (Doç. Dr.,Mersin Üniversitesi)
Altun, Mustafa (Doç. Dr.,Sakarya Üniversitesi)
Arıcı, Ali Fuat (Doç. Dr.,Yıldız Teknik Üniversitesi)
Aslan, Canan (Doç. Dr.,Ankara Üniversitesi)
Aydın, Seçkin (Doç. Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi)
Babayiğit, Selma (West of England University)
Bağcı, Hasan (Doç. Dr.,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Baş, Bayram (Doç. Dr.,Yıldız Teknik Üniversitesi)
Bayat, Nihat (Doç. Dr.,Akdeniz Üniversitesi)
Beyreli, Latif (Doç. Dr.,Marmara Üniversitesi)
Bozkurt, Başak Ümit (.Yrd.Doç. Dr.,Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Bölükbaş, Fatma (Doç. Dr.,İstanbul Üniversitesi)
Börekçi, Muhsine (Prof. Dr.,Atatürk Üniversitesi)
Büyükkantarcı, Nalan (Prof. Dr.,Hacettepe Üniversitesi)
Coşkun, Volkan (Prof. Dr.,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Çakır, Özler (Prof. Dr.,Mersin Üniversitesi)
Çelik, Tuğba (Yrd.Doç. Dr.,Niğde Üniversitesi)
Çer, Erkan (Yrd.Doç. Dr.,Amasya Üniversitesi)
Çetinkaya, Gökhan (Doç. Dr.,Niğde Üniversitesi)
Çıkrıkçı, Sevgi (Prof. Dr., Universitat Duisburg - Essen)
Çiftçi, Ömer (Yrd. Doç. Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Demir, Necati (Prof. Dr.,Gazi Üniversitesi)
Dilidüzgün, Selahattin (Prof. Dr.,İstanbul Üniversitesi)
Dilidüzgün, Şükran (Doç. Dr.,İstanbul Üniversitesi)
Emeksiz, Zeynep Erk (Prof. Dr. Anadolu Üniversitesi)
Erdal, Kelime (Doç. Dr.,Uludağ Üniversitesi)
Ergenç,  İclal (Prof. Dr.,Ankara Üniversitesi)
Esmer, Elçin (Yrd.Doç. Dr.,Mersin Üniversitesi)
Fidan, Dilek (Yrd.Doç. Dr.,Kocaeli Üniversitesi)
Fidan, Özden (Yrd.Doç. Dr.,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Genç, İlhan (Prof. Dr. Düzce Üniversitesi)
Gilson, Erika (Prof. Dr.,Princeton Üniversıty)
Göçer, Ali (Doç. Dr.,Erciyes Üniversitesi)
Gökmen, Seda (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Güleç ,İsmail (Prof. Dr.,Sakarya Üniversitesi)
Gülsevin, Gürer (Prof. Dr.,Ege Üniversitesi)
Gün, Mesut (Yrd.Doç. Dr.,Nevşehir Hacıbektaş-ı Veli Üniversitesi)
Günay, Doğan (Prof. Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi)
Güneş, Firdevs (Prof. Dr.,Bartın Üniversitesi)
Güzel, Abdurrahman (Prof. Dr.,Başkent Üniversitesi)
Hamzadayı, Ergün (Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi)
Hayran, Zeynel (Yrd.Doç. Dr.,Ahi Evran Üniversitesi)
Huber, Emel (Prof. Dr.,Essen University)
Işıksalan, Nilay (Prof. Dr.,Ahi Evran Üniversitesi)
İşeri, Kamil (Doç. Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi)
Kanatlı, Faik (Prof .Dr.,Mersin Üniversitesi)
Karadağ, Özay (Doç. Dr.,Hacettepe Üniversitesi)
Karahan, Leyla (Prof. Dr.,Gazi Üniversitesi)
Kavcar, Cahit (Prof. Dr.,Ankara Üniversitesi)
Kerimoğlu, Caner (Doç. Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi)
Kıran, Ayşe (Prof. Dr.,Hacettepe Üniversitesi)
Kıran, Zeynel (Prof. Dr.,Hacettepe Üniversitesi)
Kolaç ,Emine (Doç. Dr.,Anadolu Üniversitesi)
Köse, Dursun (Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Krajka, Jaroslaw (University of Social Sciences and Humanities in Warsaw)
Kurudayıoğlu, Mehmet (Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Kuzu, Tülay (Yrd. Doç. Dr. Başkent Üniversitesi)
Küçükavşar, Aslıhan (Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Maltepe, Saadet (Yrd. Doç. Dr. Balıkesir Üniversitesi)
Melanlıoğlu, Deniz (Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi)
Oğraş, Rıza (Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Okuyan, Hülya(Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Onan, Bilginer (Doç. Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi)
Opincane, Marite (Rezekne Academy of Technologies, Latvia)
Özkan, Bülent (Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi)
Özmen, Rüya (Prof. Dr. Gazi Üniversitesi)
Öztürk, Nurettin (Prof. Dr. Pamukkale Gazi Üniversitesi)
Paraschiv, Maria (The Petroleum and Gas University of Ploiesti, Romania)
Sağır, Mukim (Prof. Dr. Erzincan Üniversitesi)
Sever, Sedat (Prof. Dr. Ankara Üniversitesi)
Sığırcı, İlhami  (Prof. Dr. Kırıkkale Üniversitesi)
Şahbaz, N Kemal (Doç. Dr. Mersin Üniversitesi)
Temizkan, Mehmet (Doç. Dr., Mustafa Kemal Üniversitesi)
Tepeli, Yusuf (Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi)
Topçuoğlu Ünal, Fulya (Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi)
Uçgun, Duygu (Doç. Dr.,Niğde Üniversitesi)
Ungan, Suat (Prof. Dr .,Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Uluçam-Wegmann, Işıl (Prof. Dr., Universitat Duisburg - Essen)
Uyar, Berrin (Prof. Dr., Universitat Duisburg - Essen)
Uzun, Engin (Prof. Dr., Ankara Üniversitesi)
Uzun, Leyla (Prof. Dr. Ankara Üniversitesi)
Ülper, Hakan (Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Yağmur, Kutlay (Prof. Dr. Tilburg Universıty)
Yalçın, Alemdar (Prof. Dr. Gazi Üniversitesi)
Yalınkılıç, Kadir (Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Yaylı, Derya (Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi)
Yeon Kyoo-Seok, (Hankuk University of Foreign Studies)
Yıldız, Cemal (Prof. Dr. Marmara Üniversitesi)
Yılmaz, Engin (Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi)

 


 

 

Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Leyla Uzun
Prof Dr. Kutlay Yağmur

 

Öneri Formları

Bildiri göndermek için öncelikle sisteme "yazar" olarak kayıt olmak gerekmektedir. Sonra göndermek  istediğiniz bildiri türüne göre aşağıdaki uygun formlardan biri bilgisayarınıza indirerek özetinizi oluşturmanız gerekmektedir. Son aşamada ise oluşturduğunuz özetinizi sistem üzerinden yüklemeniz gerekmektedir.

Formlar

Bildiri Önerisi Hazırlama Formu

Panel Önerisi Hazırlama Formu


 

Önemli Tarihler

Tarihler

İşlemler

15.02.2016

Özet gönderim başlangıcı

08.05.2016

Özet gönderim bitişi

04.07.2016

Kabul edilen bildirilerin duyurusu

26.08.2016

Basım için düzeltilmiş özetlerin son gönderim tarihi

21.08.2016

Taslak programın duyurusu

26.08.2016

Katılım ücretini yatırmak ve katılım durumunu bildirmek için son tarih

02.09.2016

Kesin programın duyurusu

06-08. 10.2016

Kurultay süreci

 

 

Yayın

Özet yazım kurallarına göre düzenlenerek gönderilen özet metinler sempozyum öncesi basılı olarak hazır hale getirilecektir. Özet metinlerin basılabilmesi için yazarların katılımı gerekmektedir.

Tam metinlerin basımı ise iki biçimde gerçekleştirilecektir. Birincisi, gönderilen tam metinler hakem raporlarına ve düzenleme kurulunun değerlendirmesine dayanarak elektronik kitap olarak basılacaktır. İkincisi, bu kitapta yer almayacak olan bildiri tam metinleri ise elektronik bildiri kitabı (proceeding) olarak basılacaktır.

Tam metinlere ilişkin yazım kuralları daha sonra ayrıca duyurulacaktır.